BuitenEducatie in het basisonderwijs is redelijk nieuw in Nederland. Vaak wordt gedacht dat het hier gaat om natuureducatie in het basisonderwijs. Dat is niet het geval. BuitenEducatie houdt in dat reguliere vakken gegeven worden in de buitenlucht. Uit vele onderzoeken is gebleken dat buiten leren een positieve invloed heeft op kinderen. Dat loopt uiteen van gezondheidsvoordelen, tot het beter opnemen van de lesstof. Ook kinderen die in de klas om wat voor reden dan ook, moeilijkheden ondervinden, kunnen buiten opeens schitteren door de prachtige eigenschappen die ze hebben.

Ik & Buiten heeft een methode ontwikkeld om buitenlessen op elk type basisschool te kunnen introduceren. We hebben een kast samengesteld met materialen die gebruikt kunnen worden bij de buitenlessen. Per vak zijn er lesvoorbeelden voorbereid. Bij de aanschaf van deze kast is een training inbegrepen. Tijdens de training leren leerkrachten hoe ze de materialen kunnen inzetten, maar belangrijker nog, hoe het geven van buitenlessen opgestart kan worden. Want het spreekt voor zich dat buitenlessen heel anders verlopen dan een les in het klaslokaal. Er komt in eerste instantie meer bij kijken en het vraagt van leerkrachten dat ze de gebaande paden durven te verlaten. Ook onderwerpen als veiligheid en risicoinventarisaties komen aan bod.

De training is ontwikkeld met specialisten uit Wales, de bakermat van Outdoor Education in het Verenigd Koninkrijk.

De kast en training zijn vanaf het najaar van 2017 verkrijgbaar. Alvast een voorproefje? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.